1

Wymiary charakterystyczne drzwi zewnętrznych produkcji AFB.

Wymiary drzwi zewnętrznych - szerokość.
Zwymiarowany rzut poziomy zamontowanych drzwi zewnętrznych.
Wymiary charakterystyczne drzwi zewnętrznych - szerokość.
Poziome wymiary charakterystyczne drzwi zewnętrznych.

Uwaga: wyłącznie drzwi o szerokości zewnętrznej ościeżnicy równej i większej od 105 cm spełniają wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące szerokości światła otworu drzwi wejściowych.

Wymiary drzwi zewnętrznych - wysokość.
Zwymiarowany przekrój pionowy zamontowanych drzwi zewnętrznych.
Wymiary charakterystyczne drzwi zewnętrznych - wysokość.
Pionowe wymiary charakterystyczne drzwi zewnętrznych.

Uwaga: wyłącznie drzwi o wysokości zewnętrznej ościeżnicy równej i większej od 209 cm spełniają wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące wysokości światła otworu drzwi wejściowych.

powrót

2

Poszerzenie słupka ościeżnicy od strony zamka.

Słupki i poprzeczkę ościeżnicy można poszerzyć o wymiar: od 1 do 7 cm /zwykle poszerzamy je o 3-4 cm/.

Poszerzone słupki ościeżnicy drewnianych drzwi zewnętrznych.
Przekrój ościeżnicy standardowej 7x8 cm, oraz poszerzonej 11x8 cm.
Ościeżnica drzwi zewnętrznych produkcji AFB ze słupkami i poprzeczką poszerzonymi o 5 cm.
Przykład drzwi ze słupkami i poprzeczką ościeżnicy poszerzonymi o 5 cm.

Poszerzenia ościeżnicy przy drzwiach jednoskrzydłowych wykonuje się zwykle w celu dopasowania wymiaru drzwi do istniejącego 'zbyt dużego' otworu w ścianie oraz wówczas, gdy elewacja będzie wykańczana nieregularnym kamieniem/klinkierem lub głębokimi boniowaniami, oraz wykończenie to mogłoby zbytnio przysłonić czołowe płaszczyzny ościeżnicy (w skrajnym przypadku uniemożliwiając regulację zawiasów). Rozwiązanie to jest także przydatne jeżeli mamy w planie montaż drzwi w otworach z węgarkami.

Ościeżnica drzwi zewnętrznych produkcji AFB ze słupkami i poprzeczką poszerzonymi o 3,5 cm.
Drzwi ze słupkami i poprzeczką ościeżnicy poszerzonymi o 3,5 cm.

W drzwiach jednoskrzydłowych z naświetlem bocznym słupek oddzielający skrzydło od szyby naświetla ma szerokość 10,5 cm, standardowo pozostałe słupki i poprzeczka górna mają szerokość 7 cm. Niekiedy, te standardowo węższe słupki i poprzeczkę górną, wykonujemy w wersji poszerzonej (zwykle o 3-5) cm aby po wykończeniu elewacji elementy te miały zbliżone szerokości.

Dopłaty poszerzenia słupków ościeżnicy
Dopłaty za poszerzenia słupków ościeżnicy.

powrót

3

Poszerzenie słupka ościeżnicy od strony zawiasów.

Słupki ościeżnicy od strony zawiasów (o standardowej szerokości 7 cm) mogą być poszerzone do wymiaru 14 cm. Zwykle jednak poszerzenie nie przekracza 3-5 cm.

powrót

4

Poszerzenie górnej poprzeczki ościeżnicy.

Poprzeczka górna ościeżnicy (o standardowej szerokości 7 cm) może być poszerzona nawet 100 cm. Wysoka poszerzona poprzeczka górna stosowana w drzwiach zabudowywanych w wysokich otworach montażowych pełni funkcję pełnej nadstawki nad skrzydłem drzwiowym o standardowej wysokości 203 cm).

Możliwe jest także zwężenie tej poprzeczki o max 2 cm. Zwężenie stosuje się w głównie w sytuacjach gdy wysokość otworu pod drzwi jest niższa o 1-2 cm od wymaganego pod standardowej wysokości ościeżnicę.

Dopłaty za dostawki górne i poszerzenia poprzeczki ościeżnicy
Dopłaty za poszerzenia poprzeczki ościeżnicy.

powrót

5

Szerokość zewnętrzna ościeżnicy.

Zewnętrzny wymiar szerokości ościeżnicy drzwi wejściowych produkcji AFB
Wymiar zewnętrznej szerokości ościeżnicy.

Standardowe drzwi zewnętrzne naszej produkcji wyposażone są w ościeżnicę o szerokości zewnętrznej 98 cm. Produkujemy także drzwi w II standardzie, o szerokości zewnętrznej ościeżnicy wynoszącej 108 cm, i w III standardzie szerokości ościeżnicy wynoszącym 90 cm (bez dodatkowych dopłat).

Wymagana szerokość otworu pod montaż drzwi zewnętrznych winna być o 2-3 cm szersza od szerokości zewnętrznej ościeżnicy. Tak więc dla w/w standardów wymagane są otwory montażowe o szerokościach odpowiednio 100-101,110-111 i 92-93 cm.

Na zamówienie (za dopłatą ) produkujemy także drzwi jednoskrzydłowe w innych szerokościach tj od 60 do 128 cm.

Wymiar światła przejścia dla ościeżnicy o standardowych wymiarach słupków ościeżnicy jest węższy o 14 cm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy, tak więc dla poszczególnych standardów wymiar światła przejścia będzie wynosił odpowiednio: 84, 94 i 76 cm.

Ze względu na niefunkcjonalność, nie polecamy drzwi o zewnętrznej szerokości ościeżnicy węższej niż 98 cm.

Wygodniejszym rozwiązaniem i bardziej efektownym (w odniesieniu do architektury domu) jest wymiar 108 cm. Przy tym wymiarze łatwiej wnosić do domu duże przedmioty, meble itp. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy drugie drzwi w wiatrołapie/ganku nie są na przeciw drzwi wejściowych.

Oczywiście, że funkcjonalności użytkowej nie poprawią nawet szerokie drzwi wejściowe, jeżeli tuż za nimi będą zamontowane, prowadzące do głównej części domu, drzwi '80-ki' o świetle przejścia wynoszącym 80 cm. W tym przypadku tylko aspekt estetyczno-architektoniczny może przemawiać za wyborem drzwi szerszych od standardowych.

Wszak przecież i tak nasze standardowe drzwi zewnętrzne o szerokości 98 cm, ze światłem przejścia wynoszącym 84 cm, będą szersze od zamontowanych za nimi drzwi wewnętrznych.

Drzwi węższe od standardu, tj węższe od 98 cm, wykonujemy zwykle w przypadkach wymian drzwi w już zamieszkałych budynkach, jako wejścia do garaży, kotłowni, ogrodowe wejścia do domu, lub gdy architektura ewentualnie konstrukcja budynku nie pozwalają na poszerzenie otworu.

Jeżeli jednak istnieje możliwość powiększenia otworu do wymiaru 100 cm, to zdecydowanie polecamy drzwi drewniane o zewnętrznej szerokości ościeżnicy w wymiarze 98 cm.

Uwaga: standardowe słupki ościeżnic drzwi zewnętrznych naszej produkcji mają przekrój poprzeczny o wymiarach 7 x 8 cm (wymiar 8 cm jest w tzw. 'grubości' muru).

Na zamówienie, wykonujemy także ościeżnice o poszerzonych słupkach ościeżnicowych.

Ościeżnica naszych standardowych drzwi zewnętrznych ma szerokość 98 cm. Do montażu drzwi zewnętrznych wymagany jest otwór przynajmniej o 2-3 cm szerszy od szerokości ościeżnicy.

Tak więc, otwór pod standardowe drzwi drewniane o szerokości zewnętrznej ościeżnicy 98 cm, otwór w murze winien mieć szerokość 100-101 cm.

Analogicznie, dla szerokości zewnętrznej ościeżnicy równej 108 cm - otwór montażowy winien mieć szerokość 110-111 cm (ten standard szerokości drzwi jest za dopłatą).

Podobnie szerokości zewnętrznej ościeżnicy 90 cm - otwór montażowy pod drzwi winien mieć szerokość 92 - 93 cm (za ten standard szerokości drzwi nie naliczamy dopłat).

Za dopłatą wykonujemy drzwi drewniane, zewnętrzne pod otwory, o innych niestandardowych wymiarach.

Drzwi w wariancie jednoskrzydłowym wykonujemy do maksymalnej szerokości ościeżnicy 128 cm, a więc do otworu o maksymalnej szerokości 131 cm .

Drzwi w wariancie dwuskrzydłowym wykonujemy do maksymalnej szerokości ościeżnicy 225 cm cm, a wiec do otworu o maksymalnej szerokości 228 cm.

Zgodnie z PN światło przejścia dla drzwi wejściowych winno być nie mniejsze niż 90 x 200 cm i nie może być ograniczone nie w pełni otwartym skrzydłem ani okuciami drzwiowymi. W praktyce oznacza to, że drzwi o świetle ościeżnicy 90 x 200 cm po montażu najczęściej nie będą spełniały wymagań tej normy ponieważ bardzo rzadko się zdarza aby skrzydło otwierało się więcej niż o 135 st. i tym samym nie przysłaniało jej światła. Wygodniejszym rozwiązaniem i bardziej efektownym (w odniesieniu do architektury domu) jest zamówienie drzwi szerokości światła ościeżnicy znacznie większym niż wymagane normą 90 cm ponieważ unikniemy tym samym problemów związanych z odbiorem domu i przy tym wymiarze łatwiej wnosić do domu duże przedmioty, meble itp. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy drugie drzwi w wiatrołapie/ganku nie są na przeciw drzwi wejściowych. Oczywiście, że funkcjonalności użytkowej nie poprawią nawet szerokie drzwi wejściowe, jeżeli tuż za nimi będą zamontowane, prowadzące do głównej części domu, drzwi '80-ki' o świetle przejścia wynoszącym 80 cm. W tym przypadku tylko aspekt estetyczno-architektoniczny może przemawiać za wyborem drzwi szerszych od standardowych. Drzwi węższe od standardu, tj o świetle przejścia ościeżnicy mniejszym niż 90 cm, montuje się zwykle w przypadku wymiany drzwi w już zamieszkałych budynkach oraz do garaży, kotłowni, ogrodowych wejść do domu, lub gdy architektura ewentualnie konstrukcja budynku nie pozwalają na poszerzenie otworu. Praktycznie nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o zamawianie drzwi węższych od standardowych. Ograniczeniem tutaj może być tylko wzór drzwi. Nie każdy model drzwi, można wykonać w bardzo wąskim wymiarze i nie każdy model drzwi, będzie dobrze wyglądał w znacznie zwężonej, albo poszerzonej wersji.

powrót

6

Wysokość zewnętrzna ościeżnicy.

Zewnętrzny wymiar wysokości ościeżnicy drzwi wejściowych produkcji AFB
Wymiar zewnętrznej wysokości ościeżnicy - standardowo 209 cm.

Zwykle docelowy poziom podłogi/posadzki po obu stronach drzwi, a dokładniej progu drzwi, jest na jednakowym poziomie.

Jeżeli jest inaczej, to całe wymiarowanie jest wykonywane od poziomu wyższego z dwu w/w wymienionych poziomów podłogi/posadzki.

Dla poprawienia estetyki, proponujemy różnicę w/w poziomów zgubić pod progiem.

Próg, jak i ościeżnica w naszych drzwiach zewnętrznych ma 8 cm szerokości, więc zgubienie różnicy poziomów nie jest szczególnie trudne.

Polecamy 'brakującą' pionową krawędź progu wykonać z tego samego materiału wykończeniowego, z którego będzie wykonana podłoga po tej stronie drzwi, po której jest niższy poziom podłogi.

Na zamówienie wykonujemy progi z aluminiowymi kątownikami lub progi drewniane (z drewna dębowego - płaskie od dołu lub podfrezowane)

Ułatwia on estetycznie połączyć ze sobą oba, różne po obu stronach progu, poziomy podłogi/posadzki.

Ościeżnica naszych standardowych drewnianych drzwi zewnętrznych ma wysokość 209 cm, i jest ona montowana na gotowej podłodze (najczęściej na płytkach ceramicznych).

Taki montaż ościeżnicy gwarantuje luz pomiędzy podłogą, a dolną krawędzią skrzydła drzwiowego na poziome 1 cm.

Do montażu drzwi, jest wymagany otwór przynajmniej o 1 cm wyższy od wysokości ościeżnicy. Tak więc minimalna wysokość otworu (mierzona od gotowej podłogi do nadproża) winna mieć wymiar przynajmniej 210 cm.

W przypadku drzwi jednoskrzydłowych, luz obwodowy na gorze ościeżnicy, może mieć większą, dodatnią tolerancję wymiarową, niż luzy między ścianami, a słupkami pionowymi ościeżnicy.

Jest to dopuszczalne ponieważ podczas montażu drzwi górna poprzeczka nie jest konstrukcyjnie mocowana do nadproża otworu drzwiowego, a jest jedynie uszczelniana pianką poliuretanową.

W sytuacjach awaryjnych, w przypadku gdy otwór jest zbyt niski, pod zamontowanie naszych drzwi, a powiększenie (podkucie ) otworu jest bardzo utrudnione, lub nie możliwe (np.ze względu na mocno zbrojone nadproże), można na miejscu montażu drzwi, zestrugać poprzeczkę górną ościeżnicy (maksymalnie o 2 cm) - najlepiej zrobić to strugiem elektrycznym).

Zbytnie 'pocienienie' zawiasowego słupka ościeżnicy może, po montażu uniemożliwić regulację zawiasów drzwi (dokonuje się jej przez wykręcanie, lub wkręcanie śrub elementów zawiasów, w ościeżnicę lub skrzydło drzwiowe).

Przed przystruganiem ościeżnicy należy, z górnych narożników ościeżnicy wykręcić wkręty łączące jej elementy (wykręcenie wkrętów nie spowoduje rozdzielenie jej elementów, ponieważ są one pomocniczymi materiałami je łączącymi).

Ościeżnica jest w narożnikach jest trwale sklejona klejem wodoodpornym.

Po zakończeniu strugania, należy w/w wkręty mocujące wkręcić ponownie w poprzednie miejsca.

Należy jednak pamiętać o tym, że zabiegi strugania osłabiają sztywność ościeżnicy, i drzwi stracą gwarancję na szczelność całego zestawu, jeżeli przyczyną tej nieszczelności będzie odkształcenie się ościeżnicy spowodowane jej w/w opisanym 'odchudzeniem'.

Decydując się na struganie ościeżnicy, należy także brać pod uwagę aspekt estetyczny: zwężone ościeżnice, zaburzą estetykę wymiarową i proporcje całych drzwi.

powrót

7

Dopłata za wymiary drzwi

Dotyczy: drzwi jednoskrzydłowych o zewnętrznych wymiarach ościeżnicy różnych od 98 x 209 cm i 90 x 209 cm, oraz drzwi dwuskrzydłowych o wysokości różnej od 209 cm lub szerszych od 170 cm.

7.1

Dopłaty do drzwi jednoskrzydłowych.

Dopłaty za niestandardowe wymiary drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych
Dopłaty za niestandardowe wymiary drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych.

Uwaga: drzwi o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy węższych od 105 cm, oraz niższych od 209 cm nie spełniają wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczącego szerokości światła otworu drzwi wejściowych.

7.2

Dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych.

Dopłaty za niestandardowe wymiary drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z dostawką boczną otwieraną (asymetrycznych)
Dopłaty za niestandardowe wymiary drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych.

Uwaga: wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące światła otworu drzwi spełniają drzwi asymetryczne których ościeżnica ma wysokość nie mniejszą niż 209 cm, a skrzydło główne ma szerokość nie mniejszą niż 97 cm.

7.3

Dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych.

Dopłaty za niestandardowe wymiary drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych symetrycznych
Dopłaty za niestandardowe wymiary drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych.

Uwaga: wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące światła otworu drzwi spełniają drzwi symetryczne których ościeżnica ma wysokość nie mniejszą niż 209 cm i szerokośc skrzydeł ma szerokość nie mniejszą niż 97 cm.

powrót

8

Szerokość zewnętrzna zabudowy.

Dotyczy drzwi z dostawką/dostawkami bocznymi.

Zewnętrzny wymiar szerokości całej zabudowy - tj. drzwi i dostawki lub dostawek bocznych
Wymiar zewnętrzny szerokości zabudowy.

W tej rubryce należy wpisać zewnętrzną szerokość drzwi zewnętrznych razem z dostawką/dostawkami bocznymi.

Zwykle drzwi zewnętrzne z jedną dostawką boczną wykonujemy do otworów w murze szerszych niż 130 cm.

powrót

9

Wysokość zewnętrzna zabudowy.

Dotyczy drzwi z naświetlem górnym, oraz nadstawką górną pełną.

W tej rubryce należy wpisać zewnętrzną wysokość drzwi zewnętrznych razem z naświetlem lub nadstawką górną.

Zewnętrzny wymiar wysokości całej zabudowy - tj. drzwi razem z naświetlem górnym
Wymiar zewnętrzny wysokości całej zabudowy.

Zwykle drzwi zewnętrzne z naświetlem górnym wykonujemy do otworów nie mniejszych niż 230 cm.

powrót

10

Szerokość światła przejścia ościeżnicy.

Wymiar szerokości światła przejścia ościeżnicy drzwi zewnętrznych produkcji AFB
Wymiar szerokości światła przejścia ościeżnicy.

Ta rubryka naszego druku zamówienia nie musi być wypełniana, jeżeli na druku jest wpisana zewnętrzna szerokość ościeżnicy ponieważ jest wartością wynikową.

Wymiar szerokości światła ościeżnicy jest zawsze mniejszy o 14,5 cm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.

Polecamy ja jednak wypełnić przy niestandardowej szerokości, dla czystej orientacji w wymiarze, który będziemy mięć w gotowych drzwiach.

Wartość szerokości światła jest uwzględniana w procesie produkcyjnym tylko wówczas, jeżeli nie jest wypełniona rubryka - zewnętrzna szerokość ościeżnicy.

Standardowa ościeżnica produkowanych przez nas drzwi, ma zewnętrzną szerokość ościeżnicy równą 98 cm, co po odjęciu 14,5 cm (na sumę szerokości obu słupków ościeżnicy) daje 83,5 cm światła ościeżnicy.

Za dopłatą wykonujemy drzwi o innych zewnętrznych szerokościach ościeżnicy, a wiec co za tym idzie i o innych szerokościach światła ościeżnicy. Wielkości dopłat za niestandardowe wymiary drzwi, są wyszczególnione

w naszym Cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych.

Praktycznie nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o zamawianie drzwi węższych od standardowych.

Ograniczeniem tutaj może być tylko wzór drzwi.

Nie każdy model drzwi, można wykonać w bardzo wąskim wymiarze i nie każdy model drzwi, będzie dobrze wyglądał w znacznie zwężonej, albo poszerzonej wersji.

Nasze drzwi jednoskrzydłowe wykonujemy do max zewnętrznej szerokości ościeżnicy wynoszącej 128 cm, a więc szerokość światła ościeżnicy dla tego wymiaru wynosi 128 - 14 = 114cm.

Mówiąc o świetle ościeżnicy, należy zauważyć, że rzeczywiste światło przejścia całych drzwi jest równe światłu ościeżnicy tylko wówczas gdy skrzydło drzwiowe zostanie otwarte o kąt przynajmniej 135 st.

Jeżeli otwarcie skrzydła, o taki kąt, nie będzie możliwe, wówczas rzeczywiste światło przejścia całych drzwi będzie węższe, (ponieważ część otworu ościeżnicy będzie przysłonięta skrzydłem drzwiowym).

Może ono jeszcze być, w sposób znaczący, ograniczone pochwytem klamki. Uczulamy na to szczególnie inwestorów zastępczych, i przestrzegamy przed ewentualnymi problemami z odbiorami budynków.

powrót

11

Wysokość światła przejścia ościeżnicy.

Wymiar wysokości światła przejścia ościeżnicy drzwi zewnętrznych produkcji AFB
Wymiar wysokości światła przejścia ościeżnicy.

Ta rubryka naszego druku zamówienia nie musi być wypełniana, jeżeli na druku jest wpisana wysokość ościeżnicy ponieważ jest wartością wynikową.

Wymiar wysokości światła ościeżnicy jest mniejszy o 9 cm od wysokości ościeżnicy.

Polecamy ją jednak wypełnić przy niestandardowej wysokości drzwi, dla czystej orientacji klienta w wymiarze, który będziemy mięć w gotowych drzwiach.

Wartość wysokości światła ościeżnicy jest uwzględniana w procesie produkcyjnym tylko wówczas, jeżeli nie jest wypełniona rubryka - wysokość ościeżnicy.

Standardowa ościeżnica produkowanych przez nas drzwi, ma zewnętrzną wysokość ościeżnicy równą 209 cm, co po odjęciu 9 cm (na sumę grubości poprzeczki górnej i progu drzwiowego) daje 200 cm wysokości światła ościeżnicy.

Za dopłatą wykonujemy drzwi o innych zewnętrznych wysokościach ościeżnicy, a wiec co za tym idzie i o innych wysokościach światła ościeżnicy. Wielkości dopłat są wyszczególnione w naszym Cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych.

Praktycznie nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o zamawianie drzwi niższych od standardowych. Ograniczeniem tutaj może być tylko wzór drzwi. Nie każdy model można wykonać w bardzo niskim wymiarze i nie każdy model dobrze będzie wyglądał w znacznie zwężonej, albo poszerzonej wersji.

Nasze drzwi zewnętrzne wykonujemy do max zewnętrznej wysokości ościeżnicy wynoszącej 232 cm, a więc wysokość światła ościeżnicy dla tego wymiaru wynosi
232 - 9 = 223 cm.

powrót

12

Szerokość skrzydła głównego drzwi dwuskrzydłowych.

Dotyczy drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych.

Zwykle szerokość skrzydła głównego drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych ma szerokość ok. 90-95 cm.

W zależności od szerokości otworu, do którego są projektowane drzwi, oraz wybranego modelu drzwi, szerokość może być znacznie zmodyfikowana w stosunku do w/w wymiarów typowych.

Zamawiający może zasugerować swoje wymagania dotyczące szerokości skrzydła głównego i należy je wpisać w tę rubrykę.

Pozostawienie tej rubryki bez wpisanego wymiaru będzie traktowane na zlecenie konstruktorowi producenta drzwi optymalnego doboru szerokości obu skrzydeł drzwiowych.

Szerokość skrzydła głównego w drzwiach dwyskrzydłowych nie wpływa na cenę drzwi.

powrót

13

Wysokość szyby naświetla górnego.

Dotyczy: drzwi o wysokości ościeżnicy ponad 220 cm.

Wysokość przeszklenia w naświetlu górnym nieotwieranym.
Wymiar wysokości szyby naświetla górnego.

Maksymalna wysokość ościeżnicy dla drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z naświetlem górnym we wspólnej ramie wynosi 250 cm. Wysokość przeszklenia dla tego typu naświetla oblicza się przez odjęcie od wysokości ościeżnicy wymiaru 214 cm.

Naświetle górne we wspólnej ramie ze skrzydłem jest polecane przede wszystkim do drzwi otwieranych 'do wewnątrz' budynku, gdyż przy drzwiach otwieranych 'na zewnątrz' listwy mocujące szybę znajdują się od strony zewnętrznej.

Drzwi jednoskrzydłowe o wysokości powyżej 250 cm i drzwi dwuskrzydłowe o wysokości powyżej 232 cm wykonujemy z naświetlem górnym w oddzielnej ramie (łączonej na wpust z z ościeżnicą drzwi). Wysokość przeszklenia dla tego typu naświetla oblicza się przez odjęcie od wysokości ościeżnicy wymiaru 221 cm.

W/w obliczenia są właściwe tylko przy założeniu że skrzydło drzwi będzie mieć standardową wysokość równą 203 cm.

Niekiedy tego typu drzwi są zamawiane ze skrzydłem wyższym od standardowego. Teoretycznie, w celu zwiększenia wysokości, a co za tym idzie i powierzchni przeszklenia naświetla górnego, mogą być zamawiane drzwi niższe od standardu, ale w takiej sytuacji bardziej właściwe jest (chociaż droższe) wykonanie drzwi jednoskrzydłowych o ponadstandardowej wysokości (do maksymalnej wysokości 232 cm).

Wymiar wpisany w tej rubryce nie jest wymiarem branym pod uwagę w procesie produkcyjnym drzwi. Jet to wymiar orientacyjny (do wiedzy klienta).

powrót

|