Wybór drzwi zewnętrznych do domu

Informacje pomocne w wyborze opcji Kalkulatora AFB

1. Nr produkcyjny drzwi AFB.

Miejsce na wpisanie numeru produkcyjnego nadane przez producenta na drzwi zewnętrzne drewniane.

Dla ułatwienia, kontaktowania się w sprawie stopnia realizacji zamówienia, odbioru, montażu itd. należy w tej rubryce wpisać nr produkcyjny drzwi. Każde zamówione drzwi maja swój indywidualny nr produkcyjny. Nawet jeżeli na jednym druku zamówienia będzie zamówionych kilka sztuk jednakowych drzwi, to każdym z nich zostanie nadany indywidualny (kolejny) numer produkcyjny.

Numery produkcyjne drzwi są nadawane podczas ich wpisywania na produkcję i odsyłane e-mailem w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Nr produkcyjny składa się z dwu liczb rozdzielonych znakiem "-". Pierwsza liczba jest tygodniem roku przewidywanego terminu wykonania drzwi. Druga liczba jest indywidualnym identyfikatorem drzwi zapewniającym ich identyfikacje podczas całego procesu produkcyjnego.
UWAGA: termin wykonania nie jest tożsamy z terminem dostawy drzwi (termin dostawy zależy od odległości punktu handlowego/miejsca montażu drzwi od zakładu produkcyjnego AFB w Krakowie, oraz ilości zamówień spływających w danym okresie z okolicznego rejonu kraju.

^ do góry strony

2. Zleceniobiorca - punkt handlowy.

W tym miejscu tym należy wybrać przedstawiciela handlowego przyjmującego zamówienie na drzwi produkcji AFB.

Jeżeli zamówienie na drzwi jest wypełniany przez naszego autoryzowanego przedstawiciela handlowego, to w tej rubryce winien on wpisać swoje dane teleadresowe i nr NIP (zwykle w tym miejscu jest przybijana pieczęć firmowa).

Jeżeli niniejszy druk zamówienia drzwi, jest wypełniany samodzielnie przez klienta, w celu wysłania go fax-em lub e-mailem do naszego sklepu przyzakładowego, to niniejszą rubrykę należy pominąć.

^ do góry strony

3. Zleceniodawca - klient.

W rubryce tej należy wpisać niezbędne dane teleadresowe klienta, wraz z telefonem kontaktowym (e-mail mile widziany). Jeżeli klientem jest podmiot gospodarczy - należy wpisać dane firmy wymagane do wystawienia faktury, nr NIP oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania i odbioru faktury i towaru.

Na w/w dane zostanie wypisana faktura VAT. Stawka podatku VAT przy sprzedaży drzwi dla firm i klientów indywidualnych bez montażu - wynosi 23%. W przypadku montażu drzwi przez naszą firmę w domu/mieszkaniu klienta indywidualnego zostanie wystawiona faktura VAT na usługę remontowo-budowlaną z 8% stawką podatku VAT (pod warunkiem, iż powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie przekroczy 300m2, zaś mieszkania 150m2).

^ do góry strony

4. Zamawiana usługa lub wyrób.

W tym miejscu należy wybrać typ usługi budowlanej, która będzie świadczona klientowi finalnemu.

Od wybranego typu usługi budowlanej lub wypadku wybrania opcji kompletacji towaru bez montażu drzwi zależeć będzie stawka podatku VAT naliczona w fakturze sprzedaży.

^ do góry strony

5. Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania.

Dotyczy sprzedaży drzwi z usługą montażu/wymiany drzwi. W rubryce tej należy wpisać powierzchnię użytkową domu/mieszkania w którym będą montowane/wymieniane drzwi.

Od wielkość powierzchni użytkowej zależy stawka naliczonego podatku VAT.

Jeżeli powierzchnia użytkowa domu, w którym będą montowane/wymieniane drzwi zewnętrzne nie przekracza 300 m2, to zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 8%.

Jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania, w którym będą montowane/wymieniane drzwi wejściowe nie przekracza 300 m2, to zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 8%.

W pozostałych przypadkach podatek VAT będzie naliczony w stawce proporcjonalnej do "nadmetrażu". I tak np jeżeli drzwi zostaną zamontowane/wymienione w domu o powierzchni użytkowej równej 600 m2 to połowa usługi zostanie naliczona ze stawką 8%, zaś druga połowa ze stawką 23%.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w wypadku wymiany/montażu drzwi w mieszkaniach. I tak np jeżeli drzwi zostaną zamontowane/wymienione w mieszkaniu o powierzchni użytkowej równej 300 m2 to połowa usługi zostanie naliczona ze stawką 8%, zaś druga połowa ze stawką 23%.

^ do góry strony

6. Warunki eksploatacji drzwi.

Opcje wyboru : zewnętrzne / wewnątrzlokalowe.

Drzwi w wersji zewnętrznej są odporne na czynniki zewnętrzne takie jak deszczowa woda opadowa, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz bezpośrednie nasłonecznienie słoneczne.

Drzwi w wersji wewnątrzlokalowej są mniej odporne na niskie i wysokie temperatury niż drzwi w wersji "zewnętrznej" ale jednocześnie są sztywniejsze i mają nieznacznie lepszą dzwiękoszczelność

Te nieznaczne różnice wynikają z subtelnych, ale zmian technologicznych i konstrukcyjnych w skrzydłach obu typów drzwi i zastosowaniu różnych wypełnień termoizolacyjnych. Pianka termoizolacyjna o większej gęstości stosowana w drzwiach "wewnątrzlokalowych" ma co prawda nieco gorsze parametry termoizolacyjne, ale jednocześnie poprawia sztywność całego skrzydła drzwiowego i jego parametry akustyczne.

^ do góry strony

7. Wyposażenie dodatkowe i elementy serwisowe.

Lista wyboru zawiera dostępne elementy serwisowe, oraz wyposażenie dodatkowe drzwi.

^ do góry strony

Więcej informacji na temat opcji wyboru wersji i wyposażenia drzwi zewnętrznych do domu znajduje się poradniku wyboru drzwi zewnętrznych.

Widok elewacji domu jednorodzinnego z czerwonymi drzwiami zewnętrznymi
Elewacja z przykładowymi drzwiami zewnętrznymi w kolorze czerwonym.

|