Ceny drzwi nowoczesnych - 8

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 15 grudnia 2023 roku

modele drzwi: 628 - 689

B191

Ceny drzwi zewnętrznych: 628,4 - 628,8©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 628,4 w kolorze kalwados.

model drzwi 628,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 628,8 w kolorze kalwados.

model drzwi 628,8

6130 cena M72
6530 cena M82
6360 cena M72
6760 cena M82
9030 cena M102
-1500 promocja
7530 c.promocyjna M102
9260 cena M102
-1500 promocja
7760 c.promocyjna M102
7210 cena D72
7610 cena D82
7440 cena D72
7840 cena D82
10110 cena D102
-1500 promocja
8610 c.promocyjna D102
10340 cena D102
-1500 promocja
8840 c.promocyjna D102
+212 szyby lustro weneckie
+212 szyby lustro weneckie
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B192

Ceny drzwi zewnętrznych: 629,1© - 629,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 629,1 w kolorze fioletowe.

model drzwi 629,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 629,2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 629,2

6410 cena M72
6810 cena M82
6410 cena M72
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7490 cena D72
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
+212 szyby piaskowane

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B193

Ceny drzwi zewnętrznych: 629,3 - 629,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 629,3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 629,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 629,4 w kolorze szare.

model drzwi 629,4

6410 cena M72
6810 cena M82
6290 cena M72
6690 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9190 cena M102
-1500 promocja
7690 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7370 cena D72
7770 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10270 cena D102
-1500 promocja
8770 c.promocyjna D102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B194

Ceny drzwi zewnętrznych: 630,7© - 631

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 630,7 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 630,7

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 631 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 631

6290 cena M72
6690 cena M82
6420 cena M72
6820 cena M82
7370 cena D72
7770 cena D82
7500 cena D72
7900 cena D82
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B195

Ceny drzwi zewnętrznych: 631,2 - 632

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 631,2 w kolorze kremowe.

model drzwi 631,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 632 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 632

6420 cena M72
6820 cena M82
6290 cena M72
6690 cena M829190 cena M102
-1500 promocja
7690 c.promocyjna M102
7500 cena D72
7900 cena D82
7370 cena D72
7770 cena D8210270 cena D102
-1500 promocja
8770 c.promocyjna D102
+150 szyby mleczne 331

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B196

Ceny drzwi zewnętrznych: 633© - 633,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 633 w kolorze orzech.

model drzwi 633

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 633,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 633,2

6420 cena M72
6820 cena M82
6420 cena M72
6820 cena M82
7500 cena D72
7900 cena D82
7500 cena D72
7900 cena D82
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B197

Ceny drzwi zewnętrznych: 634© - 634,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 634 w kolorze orzech.

model drzwi 634

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 634,1 w kolorze złoty dab.

model drzwi 634,1

6530 cena M72
6930 cena M82
6530 cena M72
6930 cena M82
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
7610 cena D72
8010 cena D82
7610 cena D72
8010 cena D82
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B198

Ceny drzwi zewnętrznych: 635,1© - 636,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 635,1 w kolorze teak.

model drzwi 635,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 636,1 w kolorze orzech.

model drzwi 636,1

6530 cena M72
6930 cena M82
6530 cena M72
6930 cena M82
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
7610 cena D72
8010 cena D82
7610 cena D72
8010 cena D82
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B199

Ceny drzwi zewnętrznych: 637,1© - 638,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 637,1 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 637,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 638,1 w kolorze szare.

model drzwi 638,1

6530 cena M72
6930 cena M82
6130 cena M72
6530 cena M82
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
9030 cena M102
-1500 promocja
7530 c.promocyjna M102
7610 cena D72
8010 cena D82
7210 cena D72
7610 cena D82
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
10110 cena D102
-1500 promocja
8610 c.promocyjna D102

+120 szyba mleczne 331
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B200

Ceny drzwi zewnętrznych: 638,1+ds1 - 642,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 638,1+ds1 w kolorze szare.

drzwi 638,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 642,1 w kolorze białe.

model drzwi 642,1

6130 cena M72
6530 cena M82
6410 cena M72
6810 cena M82
9030 cena M102
-1500 promocja
7530 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7210 cena D72
7610 cena D82
7490 cena D72
7890 cena D82
10110 cena D102
-1500 promocja
8610 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B201

Ceny drzwi zewnętrznych: 642,2© - 670,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 642,2 w kolorze białe.

model drzwi 642,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 670,1 w kolorze teak.

model drzwi 670,1

6410 cena M72
6810 cena M82
6410 cena M72
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7490 cena D72
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B202

Ceny drzwi zewnętrznych: 670,2© - 670,3©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 670,2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 670,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 670,3 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 670,3

6530 cena M72
6930 cena M82
6410 cena M72
6810 cena M829310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7610 cena D72
8010 cena D82
7490 cena D72
7890 cena D8210390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
szyby* 1 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B203

Ceny drzwi zewnętrznych: 670,4© - 676©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 670,4 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 670,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 676 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 676

6410 cena M72
6810 cena M82
6410 cena M72
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7490 cena D72
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B204

Ceny drzwi zewnętrznych: 676+ds1© - 684,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 676+ds1 w kolorze teakowe.

drzwi 676+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,1 w kolorze orzech.

model drzwi 684,1

6410 cena M72
6810 cena M82
6070 cena M72
6470 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7150 cena D72
7550 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B205

Ceny drzwi zewnętrznych: 684,2 - 684,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,2 w kolorze orzech.

model drzwi 684,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,3 w kolorze niebieskie.

model drzwi 684,3

5900 cena M72
6300 cena M82
6020 cena M72
6420 cena M82
8800 cena M102
-1500 promocja
7300 c.promocyjna M102
8920 cena M102
-1500 promocja
7420 c.promocyjna M102
6980 cena D72
7380 cena D82
7100 cena D72
7500 cena D82
9880 cena D102
-1500 promocja
8380 c.promocyjna D102
10000 cena D102
-1500 promocja
8500 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B206

Ceny drzwi zewnętrznych: 684,4 - 684,5©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,4 w kolorze antracyt.

model drzwi 684,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,5 w kolorze zloty dab.

model drzwi 684,5

6410 cena M72
6810 cena M82

6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82

7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B207

Ceny drzwi zewnętrznych: 684,5+ds1© - 684,6©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,5+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 684,5+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 684,6 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 684,6


6810 cena M82
6070 cena M72
6470 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102

7890 cena D82
7150 cena D72
7550 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B208

Ceny drzwi zewnętrznych: 685,1© - 685,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 685,1 w kolorze orzech.

model drzwi 685,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 685,2 w kolorze orzech.

model drzwi 685,2

6410 cena M72
6810 cena M82
6070 cena M72
6470 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7150 cena D72
7550 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
+32 szyba szynszyla

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B209

Ceny drzwi zewnętrznych: 685,3© - 685,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 685,3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 685,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 685,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 685,4

6810 cena M82
6470 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7890 cena D82
7550 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B210

Ceny drzwi zewnętrznych: 686,1© - 687,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 686,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 686,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 687,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 687,1


6810 cena M82

7170 cena M82

7890 cena D82

8250 cena D82
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 1,2 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B211

Ceny drzwi zewnętrznych: 687,2© - 687,3©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 687,2 w kolorze orzech.

model drzwi 687,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 687,3 w kolorze turkusowe + RAL7035.

model drzwi 687,3


6590 cena M82
6540 cena M72
6940 cena M82
9090 cena M102
-1500 promocja
7590 c.promocyjna M102
9440 cena M102
-1500 promocja
7940 c.promocyjna M102

7670 cena D82
7620 cena D72
8020 cena D82
10170 cena D102
-1500 promocja
8670 c.promocyjna D102
10520 cena D102
-1500 promocja
9020 c.promocyjna D102

szyby* 1,2 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B212

Ceny drzwi zewnętrznych: 687,3K© - 687,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 687,3K w kolorze turkusowe.

model drzwi 687,3K

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 687,4 w kolorze turkusowe + RAL7035.

model drzwi 687,4

6540 cena M72
6940 cena M82
6540 cena M72
6940 cena M82
9440 cena M102
-1500 promocja
7940 c.promocyjna M102
9440 cena M102
-1500 promocja
7940 c.promocyjna M102
7620 cena D72
8020 cena D82
7620 cena D72
8020 cena D82
10520 cena D102
-1500 promocja
9020 c.promocyjna D102
10520 cena D102
-1500 promocja
9020 c.promocyjna D102
szyby* 1,2 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 1,2 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B213

Ceny drzwi zewnętrznych: 688,1© - 688,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 688,1 w kolorze antracyt.

model drzwi 688,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 688,2 w kolorze szare.

model drzwi 688,2

6410 cena M72
6810 cena M82
6310 cena M72
6710 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9210 cena M102
-1500 promocja
7710 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7390 cena D72
7790 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10290 cena D102
-1500 promocja
8790 c.promocyjna D102
+120 szyba mleczna 331

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B214

Ceny drzwi zewnętrznych: 688,2B© - 688,2C©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 688,2B w kolorze żółte.

model drzwi 688,2B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 688,2C w kolorze błękitne.

model drzwi 688,2C

6310 cena M72
6710 cena M82
6310 cena M72
6710 cena M82
9210 cena M102
-1500 promocja
7710 c.promocyjna M102
9210 cena M102
-1500 promocja
7710 c.promocyjna M102
7390 cena D72
7790 cena D82
7390 cena D72
7790 cena D82
10290 cena D102
-1500 promocja
8790 c.promocyjna D102
10290 cena D102
-1500 promocja
8790 c.promocyjna D102
B215

Ceny drzwi zewnętrznych: 688,3 - 688,4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 688,3 w kolorze złoty dab.

model drzwi 688,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 688,4 w kolorze jasno szare.

model drzwi 688,4

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B216

Ceny drzwi zewnętrznych: 689,7 - 689,7W

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 689,7 w kolorze antracyt.

model drzwi 689,7

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 689,7W w kolorze grafitowe.

model drzwi 689,7W

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B217

Ceny drzwi zewnętrznych: 689,6S1 - 689,7S1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 689,6S1 w kolorze malinowe.

model drzwi 689,6S1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 689,7S1 w kolorze zielone.

model drzwi 689,7S1

6810 cena M82
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7890 cena D82
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B218

Ceny drzwi zewnętrznych: 689,17S2 - 689,8

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 689,17S2 w kolorze czerwone.

model drzwi 689,17S2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 689,8 w kolorze zółte.

model drzwi 689,8

6810 cena M82
6470 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7890 cena D82
7550 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 27 listopada 2023