Ceny drzwi nowoczesnych - 6

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 15 grudnia 2023 roku

modele drzwi: 487 - 495

B139

Ceny drzwi zewnętrznych: 487,1© - 487,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 487,1 w kolorze orzech.

model drzwi 487,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 487,2 w kolorze teak.

model drzwi 487,2

6810 cena M82
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7890 cena D82
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B140

Ceny drzwi zewnętrznych: 488,1© - 488,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 488,1 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 488,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 488,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 488,2

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B141

Ceny drzwi zewnętrznych: 488,3© - 488,3+ds7©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 488,3 w kolorze orzech.

model drzwi 488,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 488,3+ds7 w kolorze orzech.

drzwi 488,3+ds7

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82

+594 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B142

Ceny drzwi zewnętrznych: 489,1© - 489,1+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 489,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 489,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 489,1+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 489,1+ds1

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82

+594 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B143

Ceny drzwi zewnętrznych: 489,2© - 489,2+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 489,2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 489,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 489,2+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 489,2+ds1

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82

+594 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B144

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,1© - 490,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,1 w kolorze błękitne.

model drzwi 490,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,2 w kolorze antracyt.

model drzwi 490,2

6510 cena M82
6470 cena M82
9010 cena M102
-1500 promocja
7510 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7590 cena D82
7550 cena D82
10090 cena D102
-1500 promocja
8590 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B145

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,3© - 490,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,3 w kolorze teak.

model drzwi 490,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,4

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B146

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,5 - 490,6©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,5 w kolorze antracytowe.

model drzwi 490,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,6 w kolorze błękitne.

model drzwi 490,6

6510 cena M82
6470 cena M82
9010 cena M102
-1500 promocja
7510 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7590 cena D82
7550 cena D82
10090 cena D102
-1500 promocja
8590 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B147

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,7 - 490,7B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,7 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 490,7

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,7B w kolorze biale.

model drzwi 490,7B

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B148

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,7C - 490,8©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,7C w kolorze ciemny dab + antracyt.

model drzwi 490,7C

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,8 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,8

6240 cena M82
6470 cena M82
8740 cena M102
-1500 promocja
7240 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7320 cena D82
7550 cena D82
9820 cena D102
-1500 promocja
8320 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B149

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,8B© - 490,9

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,8B w kolorze bordowe.

model drzwi 490,8B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,9 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,9

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B150

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,10 - 490,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,10 w kolorze szare.

model drzwi 490,10

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,11 w kolorze orzech.

model drzwi 490,11

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B151

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,12 - 490,13

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,12 w kolorze białe.

model drzwi 490,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,13 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 490,13

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B152

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,14 - 490,14B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,14 w kolorze antarcytowe.

model drzwi 490,14

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,14B w kolorze antracytowe.

drzwi 490,14B

6470 cena M82
6470 cena M82
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
8970 cena M102
-1500 promocja
7470 c.promocyjna M102
7550 cena D82
7550 cena D82
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
10050 cena D102
-1500 promocja
8550 c.promocyjna D102
B153

Ceny drzwi zewnętrznych: 490,15© - 490,15B©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,15 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 490,15

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 490,15B w kolorze złoty dąb.

drzwi 490,15B

6710 cena M82
6710 cena M82
9210 cena M102
-1500 promocja
7710 c.promocyjna M102
9210 cena M102
-1500 promocja
7710 c.promocyjna M102
7790 cena D82
7790 cena D82
10290 cena D102
-1500 promocja
8790 c.promocyjna D102
10290 cena D102
-1500 promocja
8790 c.promocyjna D102
B154

Ceny drzwi zewnętrznych: 491,1© - 491,1+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 491,1 w kolorze orzech.

model drzwi 491,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 491,1+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 491,1+ds1

6810 cena M82
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7890 cena D82
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
+150 szyby mleczne 331
+495 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B155

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,1© - 492,1+ds1®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 492,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,1+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 492,1+ds1

6970 cena M82
6970 cena M82
8050 cena D82
8050 cena D82

+600 szyby grafit piaskow. 3D
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B156

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,2© - 492,3©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 492,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,3 w kolorze orzech.

model drzwi 492,3

6970 cena M82
6860 cena M82
8050 cena D82
7940 cena D82

+150 szyby mleczne 331
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B157

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,3+ds1® - 492,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,3+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 492,3+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,4 w kolorze dąb średni.

model drzwi 492,4

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82
+600 szyby grafit piaskow. 3D

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B158

Ceny drzwi zewnętrznych: 492,4+ds1® - 492,5©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,4+ds1 w kolorze dąb średni.

drzwi 492,4+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 492,5 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 492,5

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82
+600 szyby grafit piaskow. 3D

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B159

Ceny drzwi zewnętrznych: 494,1© - 494,1+ds1®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 494,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 494,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 494,1+ds1 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 494,1+ds1

6970 cena M82
6970 cena M82
8050 cena D82
8050 cena D82

+720 szyby grafit piaskow. 3D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B160

Ceny drzwi zewnętrznych: 494,2© - 494,2+ds1®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 494,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 494,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 494,2+ds1 w kolorze dąb średni.

drzwi 494,2+ds1

6860 cena M82
6860 cena M82
7940 cena D82
7940 cena D82

+720 szyby grafit piaskow. 3D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B161

Ceny drzwi zewnętrznych: 495,1+ds1©® - 495,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 495,1+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 495,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 495,2 w kolorze teak.

model drzwi 495,2

6930 cena M82
6670 cena M82
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
9170 cena M102
-1500 promocja
7670 c.promocyjna M102
8010 cena D82
7750 cena D82
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
10250 cena D102
-1500 promocja
8750 c.promocyjna D102
+600 szyby grafit piaskow. 3D

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

B162

Ceny drzwi zewnętrznych: 495,3© - 495,3+ds2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 495,3 w kolorze antracyt.

model drzwi 495,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 495,3+ds2 w kolorze orzech.

drzwi 495,3+ds2


6930 cena M82

6930 cena M82
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102
9430 cena M102
-1500 promocja
7930 c.promocyjna M102

8010 cena D82

8010 cena D82
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102
10510 cena D102
-1500 promocja
9010 c.promocyjna D102

+495 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 27 listopada 2023