Ceny drzwi nowoczesnych - 3

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 15 grudnia 2023 roku

modele drzwi: 454 - 466

B57

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,11 - 454,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,11 w kolorze orzech.

model drzwi 454,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,12 w kolorze orzech.

model drzwi 454,12

5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B58

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,12+ds1© - 454,13

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,12+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 454,12+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,13 w kolorze orzech.

model drzwi 454,13

5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B59

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,13+ds3® - 454,13+ds6®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,13+ds3 w kolorze orzech.

drzwi 454,13+ds3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,13+ds6 w kolorze orzech.

drzwi 454,13+ds6

5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+480 szyba grafit piaskow. 3D
+480 szyba grafit piaskow. 3D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B60

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,13+ds12 - 454,14

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,13+ds12 w kolorze antracyt.

drzwi 454,13+ds12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,14 w kolorze orzech.

model drzwi 454,14

5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B61

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,14+ds2® - 454,15

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,14+ds2 w kolorze antracyt.

drzwi 454,14+ds2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,15 w kolorze orzech.

model drzwi 454,15

5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+480 szyba grafit piaskow. 3D
+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B62

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,15+ds3© - 454,15B©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,15+ds3 w kolorze orzech.

drzwi 454,15+ds3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,15B w kolorze orzech.

drzwi 454,15B

5780 cena M72
6180 cena M82
6060 cena M72
6460 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
7140 cena D72
7540 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B63

Ceny drzwi zewnętrznych: 454,16 - 454,16+ds4©®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,16 w kolorze palisander.

model drzwi 454,16

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 454,16+ds4 w kolorze palisander.

drzwi 454,16+ds4

5780 cena M72
6180 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+120 szyba mleczna 331
+480 szyba grafit piaskow. 3D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B64

Ceny drzwi zewnętrznych: 455,11© - 455,11+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 455,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 455,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 455,11+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 455,11+ds1

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+120 szyby mleczne 331
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B65

Ceny drzwi zewnętrznych: 455,12© - 455,12+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 455,12 w kolorze antracyt.

model drzwi 455,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 455,12+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 455,12+ds1

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+120 szyby mleczne 331
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B66

Ceny drzwi zewnętrznych: 456,11© - 456,11+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 456,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 456,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 456,11+ds1 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 456,11+ds1

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102

+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B67

Ceny drzwi zewnętrznych: 457,11© - 457,11+ds1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 457,11 w kolorze orzech.

model drzwi 457,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 457,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 457,11+ds1

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102

+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B68

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,1© - 458,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,1 w kolorze orzech.

model drzwi 458,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,2 w kolorze orzech.

model drzwi 458,2

7270 cena M82
6460 cena M82
8350 cena D82
7540 cena D82

+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B69

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,2+ds1© - 458,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,2+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 458,2+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,4 w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 458,4


6460 cena M82

6460 cena M82

7540 cena D82

7540 cena D82
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B70

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,5© - 458,5+ds51©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,5 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 458,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,5+ds51 w kolorze jasny dąb.

drzwi 458,5+ds51

6410 cena M72
6810 cena M82
6410 cena M72
6810 cena M82
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
9310 cena M102
-1500 promocja
7810 c.promocyjna M102
7490 cena D72
7890 cena D82
7490 cena D72
7890 cena D82
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
10390 cena D102
-1500 promocja
8890 c.promocyjna D102
+120 szyba mleczna 331
+1840 szyba witraż klasyczny
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B71

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,6© - 458,6+ds55©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,6 w kolorze orzech.

model drzwi 458,6

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,6+ds55 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 458,6+ds55

6060 cena M72
6460 cena M82
6060 cena M72
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7140 cena D72
7540 cena D82
7140 cena D72
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B72

Ceny drzwi zewnętrznych: 458,6+ds56© - 459,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 458,6+ds56 w kolorze złoty dąb.

drzwi 458,6+ds56

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 459,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 459,1

6060 cena M72
6460 cena M82

6580 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
7140 cena D72
7540 cena D82

7660 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B73

Ceny drzwi zewnętrznych: 459,1+ds1 - 459,1+ds5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 459,1+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 459,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 459,1+ds5 w kolorze orzech.

drzwi 459,1+ds5


6580 cena M82

6580 cena M82
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102

7660 cena D82

7660 cena D82
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
+495 szyby brąz-refl. piask. 2D
+495 szyby brąz-refl. piask. 2D
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B74

Ceny drzwi zewnętrznych: 460,1 - 461,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 460,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 460,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 461,1 w kolorze białe.

model drzwi 461,1

6580 cena M82
6180 cena M72
6580 cena M82
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
7660 cena D82
7260 cena D72
7660 cena D82
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102

+120 szyba mleczna 331
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B75

Ceny drzwi zewnętrznych: 462,1© - 462,1+ds4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 462,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 462,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 462,1+ds4 w kolorze orzech.

drzwi 462,1+ds4

6580 cena M82
6580 cena M82
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
7660 cena D82
7660 cena D82
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102

+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B76

Ceny drzwi zewnętrznych: 462,2© - 464,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 462,2 w kolorze orzech.

model drzwi 462,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 464,11 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 464,11

6580 cena M82
6460 cena M82
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7660 cena D82
7540 cena D82
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B77

Ceny drzwi zewnętrznych: 464,12© - 464,13©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 464,12 w kolorze antracyt.

model drzwi 464,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 464,13 w kolorze orzech.

model drzwi 464,13

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B78

Ceny drzwi zewnętrznych: 465,1© - 465,1+ds1®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 465,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 465,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 465,1+ds1 w kolorze orzech ciemny.

drzwi 465,1+ds1

6460 cena M82
6460 cena M82
7540 cena D82
7540 cena D82
+180 szyby mleczne 331
+720 szyby grafit piaskow. 3D
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B79

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,1© - 466,1+ds1®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 466,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,1+ds1 w kolorze teak.

drzwi 466,1+ds1

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102

+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B80

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,2® - 466,2+ds11®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,2 w kolorze ciemny dab.

model drzwi 466,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,2+ds11 w kolorze szare.

drzwi 466,2+ds11

6580 cena M82
6460 cena M82
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7660 cena D82
7540 cena D82
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102

+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B81

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,2B© - 466,2B+ds11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,2B w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 466,2B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,2B+ds11 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 466,2B+ds11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+120 szyba mleczna 331
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B82

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,3© - 466,3B©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,3 w kolorze tiama.

model drzwi 466,3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,3B w kolorze biale.

466,3B

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B83

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,3C© - 466,4©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,3C w kolorze antracytowe.

466,3C

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,4 w kolorze dąb średni.

model drzwi 466,4

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B84

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,5© - 466,5+ds11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,5 w kolorze bordowe.

model drzwi 466,5

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,5+ds11 w kolorze antracyt.

drzwi 466,5+ds11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+212 szyba piaskowana
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B85

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,5B© - 466,6©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,5B w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 466,5B

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,6 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 466,6

6460 cena M82
6580 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7660 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
+212 szyba piaskowana

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B86

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,6+ds11© - 466,17©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,6+ds11 w kolorze jasny dąb.

drzwi 466,6+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,17 w kolorze białe.

model drzwi 466,17

6580 cena M82
6460 cena M82
9080 cena M102
-1500 promocja
7580 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7660 cena D82
7540 cena D82
10160 cena D102
-1500 promocja
8660 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+212 szyba piaskowana
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B87

Ceny drzwi zewnętrznych: 466,17+ds11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 466,17+ds11 w kolorze białe.

drzwi 466,17+ds11

6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 27 listopada 2023