Ceny drzwi nowoczesnych - 2

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 15 grudnia 2023 roku

modele drzwi: 431 - 453

B29

Ceny drzwi zewnętrznych: 431,1 - 431,2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 431,1 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 431,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 431,2 w kolorze ciemny dab.

model drzwi 431,2

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
B30

Ceny drzwi zewnętrznych: 431,20 - 431,21

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 431,20 w kolorze złoty dab + antracyt.

model drzwi 431,20

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 431,21 w kolorze winchester + antracyt.

model drzwi 431,21

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
B31

Ceny drzwi zewnętrznych: 432,1 - 432,2©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 432,1 w kolorze złoty dab + antracyt.

model drzwi 432,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 432,2 w kolorze winchester + antracyt.

model drzwi 432,2

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
B32

Ceny drzwi zewnętrznych: 433,1 - 437,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 433,1 w kolorze winchester.

model drzwi 433,1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 437,11 w kolorze dąb bagienny.

model drzwi 437,11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102

+120 szyba mleczna 331

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B33

Ceny drzwi zewnętrznych: 437,11+ds3® - 437,11+ds4®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 437,11+ds3 w kolorze dąb bagienny.

drzwi 437,11+ds3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 437,11+ds4 w kolorze mahoniowe.

drzwi 437,11+ds4

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+480 szyba grafit piaskow. 3D
+480 szyba grafit piaskow. 3D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B34

Ceny drzwi zewnętrznych: 437,12© - 437,12+ds4©®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 437,12 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 437,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 437,12+ds4 w kolorze złoty dąb.

drzwi 437,12+ds4

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+120 szyba mleczna 331
+480 szyba grafit piaskow. 3D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B35

Ceny drzwi zewnętrznych: 438,11©® - 438,12©®

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 438,11 w kolorze białe.

model drzwi 438,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 438,12 w kolorze orzech.

model drzwi 438,12

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B36

Ceny drzwi zewnętrznych: 439,11© - 439,11+ds9©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 439,11 w kolorze orzech.

model drzwi 439,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 439,11+ds9 w kolorze orzech.

drzwi 439,11+ds9

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102

+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B37

Ceny drzwi zewnętrznych: 439,12© - 440,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 439,12 w kolorze orzech.

model drzwi 439,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 440,11 w kolorze białe.

model drzwi 440,11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+120 szyba mleczna 331
+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B38

Ceny drzwi zewnętrznych: 440,11+ds3® - 441,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 440,11+ds3 w kolorze białe.

drzwi 440,11+ds3

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 441,11 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 441,11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+480 szyba grafit piaskow. 3D
+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B39

Ceny drzwi zewnętrznych: 441,11+ds2© - 441,12©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 441,11+ds2 w kolorze teak.

drzwi 441,11+ds2

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 441,12 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 441,12

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B40

Ceny drzwi zewnętrznych: 441,12+ds11© - 442,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 441,12+ds11 w kolorze ciemny dąb.

drzwi 441,12+ds11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 442,11 w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 442,11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+120 szyby mleczne 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B41

Ceny drzwi zewnętrznych: 442,11+ds1© - 443,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 442,11+ds1 w kolorze ciemny orzech.

drzwi 442,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 443,11 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 443,11


6460 cena M82

6690 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
9190 cena M102
-1500 promocja
7690 c.promocyjna M102

7540 cena D82

7770 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10270 cena D102
-1500 promocja
8770 c.promocyjna D102
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
+120 szyby mleczne 331
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B42

Ceny drzwi zewnętrznych: 443,11+ds1© - 444,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 443,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 443,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 444,11 w kolorze antracytowe.

model drzwi 444,11

6690 cena M82
5670 cena M72
6070 cena M82
9190 cena M102
-1500 promocja
7690 c.promocyjna M102
8570 cena M102
-1500 promocja
7070 c.promocyjna M102
7770 cena D82
6750 cena D72
7150 cena D82
10270 cena D102
-1500 promocja
8770 c.promocyjna D102
9650 cena D102
-1500 promocja
8150 c.promocyjna D102
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B43

Ceny drzwi zewnętrznych: 444,11+ds4 - 444,21

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 444,11+ds4 w kolorze antracytowe.

drzwi 444,11+ds4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 444,21 w kolorze antracytowe.

model drzwi 444,21

5670 cena M72
6070 cena M82

6460 cena M82
8570 cena M102
-1500 promocja
7070 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
6750 cena D72
7150 cena D82

7540 cena D82
9650 cena D102
-1500 promocja
8150 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D
+120 szyby mleczne 331
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B44

Ceny drzwi zewnętrznych: 444,21+ds4 - 445,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 444,21+ds4 w kolorze antracytowe.

drzwi 444,21+ds4

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 445,11 w kolorze orzech.

model drzwi 445,11


6460 cena M82

6810 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82

7890 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102+396 szyby grafit-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B45

Ceny drzwi zewnętrznych: 445,11+ds1® - 446,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 445,11+ds1 w kolorze orzech.

drzwi 445,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 446,11 w kolorze szare.

model drzwi 446,11

6810 cena M82
5670 cena M72
6070 cena M828570 cena M102
-1500 promocja
7070 c.promocyjna M102
7890 cena D82
6750 cena D72
7150 cena D829650 cena D102
-1500 promocja
8150 c.promocyjna D102
+480 szyby grafit piaskow. 3D
+120 szyba mleczna 331
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B46

Ceny drzwi zewnętrznych: 446,11+ds1© - 446,21©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 446,11+ds1 w kolorze szare.

drzwi 446,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 446,21 w kolorze szare.

model drzwi 446,21

5670 cena M72
6070 cena M82

6460 cena M82
8570 cena M102
-1500 promocja
7070 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
6750 cena D72
7150 cena D82

7540 cena D82
9650 cena D102
-1500 promocja
8150 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B47

Ceny drzwi zewnętrznych: 446,21+ds1© - 447,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 446,21+ds1 w kolorze szare.

drzwi 446,21+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 447,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 447,11

6460 cena M82
6580 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M1027540 cena D82
7660 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+120 szyba mleczna 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B48

Ceny drzwi zewnętrznych: 447,11+ds1® - 448,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 447,11+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 447,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 448,1 w kolorze szare.

model drzwi 448,1

6580 cena M82
6460 cena M828960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7660 cena D82
7540 cena D8210040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+480 szyba grafit piaskow. 3D
+212 szyba piaskowana
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B49

Ceny drzwi zewnętrznych: 448,1+ds1© - 449,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 448,1+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 448,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 449,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 449,11

6460 cena M82
6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
7540 cena D82
7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B50

Ceny drzwi zewnętrznych: 449,11+ds1© - 450,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 449,11+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 449,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 450,1 w kolorze orzech.

model drzwi 450,1


6460 cena M82

6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102

7540 cena D82

7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+480 szyba grafit piaskow. 3D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B51

Ceny drzwi zewnętrznych: 450,1+ds1© - 451,11©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 450,1+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 450,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 451,11 w kolorze teak.

model drzwi 451,11

6460 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
7540 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+396 szyba grafit-refl. piask. 2D
+120 szyby mleczne 331
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B52

Ceny drzwi zewnętrznych: 451,11+ds1® - 451,21©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 451,11+ds1 w kolorze antracyt.

drzwi 451,11+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 451,21 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 451,21

5780 cena M72
6180 cena M82

6460 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
6860 cena D72
7260 cena D82

7540 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+480 szyby grafit-refl. piask. 2D
+120 szyby mleczne 331
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B53

Ceny drzwi zewnętrznych: 451,21+ds1® - 452,1©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 451,21+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 451,21+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 452,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 452,1


6460 cena M82

6460 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102

7540 cena D82

7540 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
+480 szyby grafit piaskow. 3D
+120 szyby mleczne 331
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B54

Ceny drzwi zewnętrznych: 452,1+ds1© - 453,11

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 452,1+ds1 w kolorze złoty dąb.

drzwi 452,1+ds1

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 453,11 w kolorze antracyt.

model drzwi 453,11

6460 cena M82
5780 cena M72
6180 cena M82
8960 cena M102
-1500 promocja
7460 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
7540 cena D82
6860 cena D72
7260 cena D82
10040 cena D102
-1500 promocja
8540 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
+396 szyby grafit-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B55

Ceny drzwi zewnętrznych: 453,12© - 453,13©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 453,12 w kolorze orzech.

model drzwi 453,12

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 453,13 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 453,13


6180 cena M82

6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102

7260 cena D82

7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
B56

Ceny drzwi zewnętrznych: 453,21©

Drzwi zewnętrzne nowoczesne do domu 453,21 w kolorze antracyt.

model drzwi 453,21

6180 cena M82
8680 cena M102
-1500 promocja
7180 c.promocyjna M102
7260 cena D82
9760 cena D102
-1500 promocja
8260 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 27 listopada 2023