Drzwi pasywne

Wszystkie modele drzwi zewnętrznych systemu M82, D82, M102 i D102 naszej produkcji spełniają z dużym zapasem wymagania stawiane drzwiom pasywnym.

Drzwi pasywne winny charakteryzować się współczynnikiem Ud niższym niż 0.8 W/m2*K.

Współczynniki Ud dla typów drzwi produkowanych przez AFB

M72 - skrzydło gr. 72 mm z drewna mahoń-merati UD=1,05 W/(m2*K)

M82 - skrzydło gr. 82 mm z drewna mahoń-merati UD=0,7 W/(m2*K)

M102 - skrzydło gr. 102 mm z drewna mahoń-merati UD od 0,45 W/(m2*K)

D72 - skrzydło gr. 72 mm z drewna dąb+sosna UD=1,09 W/(m2*K)

D82 - skrzydło gr. 82 mm z drewna dąb+sosna UD=0,74 W/(m2*K)

D102 - skrzydło gr. 102 mm z drewna dąb+sosna UD od 0,47 W/(m2*K)


Bardzo dobre w/w parametry termoizolacyjne wejściowych drzwi zewnętrznych naszej produkcji zostały potwierdzone wieloma niezależnymi badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz laboratorium MLTB. Wykonano je zgodnie z wymaganiami stawianymi przez europejską zharmonizowaną normę
PN-EN 14351-1+A1:2010.

Bardzo niski współczynnik Ud uzyskaliśmy przez zastosowanie trój-szybowych pakietów szybowych (w drzwiach typu M72, D72,M82 i D82), zaś oraz cztero-szybowych w drzwiach typu M102 i D102), oraz wypełnienie skrzydeł pianka termoizolacyjną o współczynniku lambda 0,0215 W/mK.

Na dzień wykonywania badań typu M102 i D102 (o grubości skrzydeł 102 mm) były 'najcieplejszymi' drzwiami produkowanymi w Polsce.

Były też na ten czas jedynymi w Polsce drzwiami, które przy zwrocie otwierania 'do wewnątrz', spełniały wszystkie wymagania zdefiniowane w europejskich normach takie jak:

  • wodoszczelność
  • przepuszczalność powietrza
  • odporność na obciążenie wiatrem

Drzwi zewnętrzne produkcji AFB są też jedynymi w Polsce, na które jest udzielana aż 4-letnia gwarancja, i które nie wymagają zadaszenia chroniącego je przed słońcem (można je eksponować także na stronę południową).

Jako jedyni także nie stawiamy także żadnych ograniczeń jak chodzi o ogrzewanie podłogowe i odległość grzejników i od skrzydła drzwiowego (choć trzeba w tym zachować zdrowy rozsądek).


Widok na drewniane drzwi zewnerzne do domów pasywnych
Drzwi pasywne poprzez swoje parametry termoizolacyjne przyczyniają się do ochrony naturalnego środowiska naturalnego w którym wszyscy żyjemy.

|