Ceny drzwi drewnianych klasycznych - 3

Promocyjne ceny drzwi obowiązują do 15 grudnia 2023 roku

modele drzwi: 573 - 683

A69

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 573S2© - 574,1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 573S2 w kolorze szare.

model drzwi 573S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 574,1 w kolorze białe.

model drzwi 574,1

7110 cena M72
7510 cena M82
7300 cena M72
7700 cena M82
10010 cena M102
-1500 promocja
8510 c.promocyjna M102
10200 cena M102
-1500 promocja
8700 c.promocyjna M102
szyby* 0,8 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,8 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A70

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 574,2© - 575,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 574,2 w kolorze orzech.

model drzwi 574,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 575,1 w kolorze orzech.

model drzwi 575,1

7300 cena M72
7700 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
10200 cena M102
-1500 promocja
8700 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
szyby* 1 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A71

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 576S1 - 576S1+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 576S1 w kolorze orzech.

model drzwi 576S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 576S1+ds1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 576S1+ds1

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
+120 szyba mleczna 331
+1040 szyba witraż angielski
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A72

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 576S2 - 577,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 576S2 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 576S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 577,2 w kolorze orzech.

model drzwi 577,2

7050 cena M72
7450 cena M82
6930 cena M72
7330 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9830 cena M102
-1500 promocja
8330 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A73

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 577,3 - 577,3B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 577,3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 577,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 577,3B w kolorze antracyt.

model drzwi 577,3B

6930 cena M72
7330 cena M82
6930 cena M72
7330 cena M82
9830 cena M102
-1500 promocja
8330 c.promocyjna M102
9830 cena M102
-1500 promocja
8330 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A74

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 577,4 - 577,4B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 577,4 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 577,4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 577,4B w kolorze orzech.

model drzwi 577,4B

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A75

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 578S1 - 578S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 578S1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 578S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 578S2 w kolorze białe.

model drzwi 578S2

7280 cena M72
7680 cena M82
7280 cena M72
7680 cena M82
10180 cena M102
-1500 promocja
8680 c.promocyjna M102
10180 cena M102
-1500 promocja
8680 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A76

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 578S11 - 581

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 578S11 w kolorze teak.

model drzwi 578S11

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 581 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 581

7280 cena M72
7680 cena M82
6870 cena M72
7270 cena M82
10180 cena M102
-1500 promocja
8680 c.promocyjna M102
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A77

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 581S - 581S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 581S w kolorze złoty dąb.

model drzwi 581S

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 581S2 w kolorze teak.

model drzwi 581S2

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A78

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 582,1 - 582,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 582,1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 582,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 582,2 w kolorze teak.

model drzwi 582,2

6870 cena M72
7270 cena M82
7400 cena M72
7800 cena M82
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
10300 cena M102
-1500 promocja
8800 c.promocyjna M102

szyby* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A79

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 583,1 - 583,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 583,1 w kolorze ciemny orzech.

model drzwi 583,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 583,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 583,2

6870 cena M72
7270 cena M82
6870 cena M72
7270 cena M82
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
A80

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 584F1 - 584S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 584F1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 584F1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 584S1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 584S1

6870 cena M72
7270 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A81

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 588,1© - 588,2©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 588,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 588,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 588,2 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 588,2

7230 cena M72
7630 cena M82
7060 cena M72
7460 cena M82
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
9960 cena M102
-1500 promocja
8460 c.promocyjna M102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A82

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 589F© - 589S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 589F w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589F

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 589S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589S1

6870 cena M72
7270 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
+180 szyba mleczna 331

szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A83

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 589S1+ds2© - 590,1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 589S1+ds2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 589S1+ds2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590,1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 590,1

7230 cena M72
7630 cena M82
6990 cena M72
7390 cena M829890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102
+594 szyba bezb.-refl. piask. 2D

szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A84

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590 - 590S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 590

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S1 w kolorze białe.

model drzwi 590S1

6990 cena M72
7390 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
9890 cena M102
-1500 promocja
8390 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A85

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590S3 - 590S4

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S3 w kolorze niebieskie.

model drzwi 590S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S4 w kolorze orzech.

model drzwi 590S4

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A86

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590S5 - 590S7

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S5 w kolorze teak.

model drzwi 590S5

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S7 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 590S7

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M10211140 cena D102
-1500 promocja
9640 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A87

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 590S7B - 590S8

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S7B w kolorze białe.

model drzwi 590S7B

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 590S8 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 590S8

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M10211140 cena D102
-1500 promocja
9640 c.promocyjna D102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A88

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 591S1 - 591S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 591S1 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 591S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 591S3 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 591S3

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A89

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 591S3+ds1 - 592F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 591S3+ds1 w kolorze orzech.

model drzwi 591S3+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 592F w kolorze złoty dąb.

model drzwi 592F

7160 cena M72
7560 cena M82
6870 cena M72
7270 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
9770 cena M102
-1500 promocja
8270 c.promocyjna M102
+396 szyby bezb.-refl. piask. 2D

szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A90

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 592S1© - 593S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 592S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 592S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 593S1 w kolorze teak.

model drzwi 593S1

7160 cena M72
7560 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A91

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 593S1+ds1© - 594©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 593S1+ds1 w kolorze teak.

model drzwi 593S1+ds1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 594 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 594

7230 cena M72
7630 cena M82
7000 cena M72
7400 cena M82
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
9900 cena M102
-1500 promocja
8400 c.promocyjna M102
+396 szyba bezb.-refl. piask. 2D

szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A92

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 595S1 - 595S1+ds1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 595S1 w kolorze białe.

model drzwi 595S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 595S1+ds1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 595S1+ds1

7230 cena M72
7630 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
+180 szyba mleczna 331
+1560 szyba witraż angielski
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A93

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 595S1+ds2 - 595S1+ds3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 595S1+ds2 w kolorze mahoń.

model drzwi 595S1+ds2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 595S1+ds3 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 595S1+ds3

7230 cena M72
7630 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
+594 szyba bezb.-refl. piask. 2D
+594 szyba bezbarwna piask. 2D
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,6 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A94

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 596S1 - 597S1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 596S1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 596S1

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 597S1 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 597S1

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A95

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 597S3© - 598S3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 597S3 w kolorze jasny dąb.

model drzwi 597S3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 598S3 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 598S3

7160 cena M72
7560 cena M82
7160 cena M72
7560 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
szyba* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A96

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 598S6© - 599F©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 598S6 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 598S6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 599F w kolorze orzech.

model drzwi 599F

7160 cena M72
7560 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
10060 cena M102
-1500 promocja
8560 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A97

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 599S2© - 599S2+ds5©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 599S2 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 599S2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 599S2+ds5 w kolorze palisander.

model drzwi 599S2+ds5

7230 cena M72
7630 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102

+495 szyby piask. bezb. 2D
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A98

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 599S2+ds6© - 599,3

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 599S2+ds6 w kolorze orzech.

model drzwi 599S2+ds6

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 599,3 w kolorze zloty_dab.

599,3

7230 cena M72
7630 cena M82
7230 cena M72
7630 cena M82
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
10130 cena M102
-1500 promocja
8630 c.promocyjna M102
+1300 szyby witraż angielski

szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A99

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 682© - 682F1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 682 w kolorze złoty dąb.

model drzwi 682

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 682F1 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682F1

7050 cena M72
7450 cena M82
6930 cena M72
7330 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9830 cena M102
-1500 promocja
8330 c.promocyjna M102
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

A100

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 682,2© - 682,3©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 682,2 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682,2

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 682,3 w kolorze ciemny dąb.

model drzwi 682,3

7050 cena M72
7450 cena M82
7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102

+212 szyby piaskowana
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
szyby* 0,4 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4
A101

Ceny drewnianych drzwi zewnętrznych: 683,1©

Drzwi drewniane zewnętrzne do domu 683,1 w kolorze orzech ciemny.

model drzwi 683,1

7050 cena M72
7450 cena M82
9950 cena M102
-1500 promocja
8450 c.promocyjna M102
szyby* 0,5 m2
72/82 » P1 P4
102 » P1 P4

Charakterystyka dostępnych typów drzwi:

M72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=1,05 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

M82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna mahoń-merati
/ UD=0,7 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

M102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna mahoń-merati
/ UD od 0,45 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D72 - skrzydło grubości 72 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=1,09 W/(m*K), 2 lata gwarancji /

D82 - skrzydło grubości 82 mm z drewna dąb+sosna
/ UD=0,74 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

D102 - skrzydło grubości 102 mm z drewna dąb+sosna
/ UD od 0,47 W/(m*K), 4 lata gwarancji /

Ceny netto - przy zakupie z montażem +8% VAT, bez montażu +23% VAT.

* - obliczeniowe powierzchnie przeszkleń skrzydła drzwiowego

Aktualizacja: 27 listopada 2023