DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

PRODUCENT DRZWI oferuje:

drzwi pasywne UD od 0,45
antywłamaniowe Klasy RC2
z gwarancją 4 LATA

Przykłady modeli drzwi zewnętrznych ... więcej >>

Wysoka izolacyjność termiczna, Ud od 0,45 W/(m2*K), antywłamaniowość klasy RC2,4 letnia gwarancja, oraz atrakcyjny, dopasowany do stylu domu wygląd, to najważniejsze wymagania stawiane przez inwestorów drzwiom zewnętrznym.

Przykłady drzwi z dostawką boczną ... więcej >>

Drzwi wejśćiowe drewniane naszej produkcji przeznaczone są do montażu jako drzwi zewnętrzne do domów, i obiektów użyteczności publicznej. Jako jedyni w Polsce udzielamy pełnej gwarancji na drzwi nawet jeżeli w pomieszczeniu za nimi jest zastosowane ogrzewanie podłogowe lub w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi znajduje się grzejnik centralnego ogrzewania.

Przykłady drzwi dwuskrzydłowych ... więcej >>

Drzwi pasywne

Już nasze drzwi wejściowe typu M82 i D82 z bardzo dużą rezerwą spełniają europejskie wymagania stawiane drzwiom do domów pasywnych wynoszącym 0.8 W/(m2*K)(współczynnik UD dla drzwi szklonych typu M82 mm wynosi 0,7 W/(m2*K). Ze względu na bardzo dobre parametry techniczne, a w szczególności współczynnik przenikania ciepła Ud, modele drzwi typu M102 i D102 kwalifikują się do elitarnej kategorii drzwi ULTRAPASYWNYCH.

Wg opinii laboratorium wykonującego te badania byliśmy pierwszym w Polsce producentem (a według naszej wiedzy nadal jesteśmy) który uzyskał współczynniki UD poniżej 0,5 W/(m2*K) i to zarówno w kategoriach drzwi wejściowych wykonanych z drewna mahoń-merantii jak i drzwi dębowych. Współczynniki te wynoszą odpowiednio dla drzwi z drewna mahoń-merantii od 0,45W/(m2*K) i od 0,47 W/(m2*K) dla drzwi z drewna dębowego. Współczynniki te ostatecznie zależą od modelu drzwi, zewnętrznych wymiarów ościeżnicy i powierzchni przeszkleń w skrzydle.

Na wyniki końcowe ma także wpływ budowa zastosowanych pakietów szybowych. W drzwiach grubości 72 i 82 mm stosujemy 3-szybowe pakiety szybowe, natomiast w drzwiach grubości 102 mm stosujemy pakiety 4-szybowe.

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe produkowane przez nasz zakład służą naszym klientom w zimnym klimacie Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Austrii, Rosji, Ukrainy i Kanady. Doskonale zachowują się także w gorącym klimacie południowej Francji, Włoch i USA, a także wilgotnym, zasolonym, nadmorskim klimacie Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii.

Konstrukcja i technologia produkcji drewnianych drzwi zewnętrznych AFB to skonsolidowanie 26 lat doświadczeń i ciągłych starań naszego zespołu o dostarczanie naszym klientom wyrobów o najwyższej jakości. Nie uznajemy na tym polu żadnych kompromisów technologicznych, ani oszczędności materiałowych, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę w jak ekstremalnych warunkach będą one służyły naszym klientom. Często wymieniamy przemarzające zimą drzwi stalowe oraz niskiej jakości drzwi drewniane, więc doskonale znamy problemy i koszty związane z ich wymianą. Każda wymiana drzwi to nie tylko znaczące koszty związane z samą wymianą, ale także znacznie je przewyższające koszty związane z doprowadzeniem elewacji i wnętrza domu w ich sąsiedztwie. Najczęściej nie jest możliwa wymiana po której nie 'byłoby widać' że drzwi zostały wymienione. Warto więc to pod uwagę przy wyborze producenta drzwi, technologii wykonania ... a już w szczególności w nowo-budowanych domach.

Badania techniczne przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej wykazały, iż drzwi zewnętrzne naszej produkcji, jako pierwsze w Polsce (i najprawdopodobniej do tej pory jedyne) przeszły wszystkie badania wodo-szczelności (także w wersji otwieranej do wewnątrz budynku) i dlatego nie wymagamy zadaszenia przez drzwiami.

Jakość naszych drzwi potwierdza także dwukrotnie dłuższa niż u innych producentów, (bo aż 4-letnią) pełną gwarancją.

Drewniane drzwi zewnętrzne

Produkowane w naszym zakładzie drewniane drzwi zewnętrzne wykonane są z wyselekcjonowanego, starannie suszonego drewna mahoń-meranti lub dębowego. Oferujemy je w 3 grubościach: 72, 82 i 102 mm.

W/w wyniki badań są niezmiernie istotne ze względu na przewidywane straty ciepła przenikające przez drzwi zewnętrzne.
Jest jednak jeszcze bardzo istotny, a powszechnie ukrywany przez producentów, temat dotyczący realnych strat cieplnych przez drzwi wejściowe. W celu wyjaśnienia tego zagadnienia trzeba dokładniej przyjrzeć się metodologii wykonywania badań drzwi referencyjnych przez akredytowane instytuty badawcze. Wszystkie istotne dla termoizolacyjności parametry są oznaczane w warunkach oderwanych od rzeczywistości a dokładniej:

  • współczynnik przenikania ciepła jest obliczany na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez producentów i obliczenia są prawdziwe wyłącznie dla przypadku gdy drzwi są idealnie zamontowane i na każdą ze stron drzwi (wewnętrzną i zewnętrzną) nie działają różne czynniki zewnętrzne takie jak rożna wilgotność i temperatura powietrza. Taka sytuacja w rzeczywistości może występować chwilowo i to jedynie w sezonie letnim
  • przepuszczalność powietrza, wodoszczelność odporność na obciążenie wiatrem są badaniami które co prawda są wykonywane na fizycznych egzemplarzach drzwi dostarczonych przez producentów, ale są przeprowadzone w warunkach najkorzystniejszych dla drzwi tzn pomieszczeniach laboratoryjnych przy pokojowych parametrach powietrza i to po obu stronach drzwi.

Każde drzwi jednak są zbudowane z fizycznych materiałów których naturalnymi cechami fizycznymi są rozszerzalność liniowa (często różna w kierunku podłużnym jak i poprzecznym - tak ja to jest w wypadku drewna) uzależniona od temperatury i wilgotności tych materiałów. Tak więc w/w parametry w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych mogą znacznie się różnić od obliczeniowych.
W okresie zimowym, gdy najbardziej zależy nam termoizolacyjności drzwi są najbardziej obciążone czynnikami zewnętrznymi takimi jak duża różnica temperatur po obu stronach skrzydła (zgodnie z normą PN-EN do obliczeń przyjmuje się 40 stopni Celsjusza), oraz przesuszonym powietrzem wewnątrz domu (najczęściej o wilgotności względnej ok. 20%) i wilgotnym na zewnątrz (zwykle na poziomie ok. 80% wilgotności względnej). W/w czynniki działają na poszycia skrzydła drzwiowego skracając lub wydłużając je. Dobrze skonstruowane i wyprodukowane drzwi drewniane są mniej wrażliwe na ich działanie niż drzwi metalowe ponieważ współczynniki rozszerzalności liniowej dla drewna wynosi ok. 3, dla stali ok 11 zaś dla aluminium ok. 23. Metale nie reagują na wilgoć w odróżnieniu od drewna, ale to zjawisko przy odpowiedniej konstrukcji drzwi oddziaływuje kompensacyjnie (w przeciwnym kierunku) na naprężenia wywołane oddziaływaniem różnych temperatur po obu stronach skrzydła. W konsekwencji dobrze zaprojektowane i normalnie eksploatowane drzwi drewniane ulegają najmniejszym odkształceniom

Wnioski

Wszystkie drzwi zewnętrzne bez względu na zastosowany materiał są badane w warunkach odmiennych do rzeczywistych. Nie wdając się w zawiłości fizyki budowli, mechaniki i inżynierii materiałowej, możemy dla uproszczenia przyjąć że funkcja odkształcenia skrzydeł drzwiowych (wykonanych z tych samych materiałów i poddanych tym samym odciążeniom) jest funkcją wykładniczą do potęgi trzeciej grubości ich skrzydeł. Tak więc skrzydło drzwiowe grubości 10 cm odkształci się ok. 8-krotnie mniej niż skrzydło grubości 5 cm.
Z tego też powodu polecamy wybór drzwi ultra-pasywnych typu M102 lub D102 (w szczególności do domów bez ganków/wiatrołapów). Tylko producenci którzy są pewni swoich produktów, udzielają na nie długiego okresu gwarancyjnego i nie zamieszczają w warunkach gwarancyjnych klauzul wyłączających ich z odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku braku zastosowania zadaszenia drzwi, zastosowania w wiatrołapie ogrzewania podłogowego w lub grzejników centralnego ogrzewania.

Jakie Drzwi zewnętrzne wybrać ?

Ww pytanie zadaje sobie niemal każdy inwestor budujący lub remontujący dom. Poniżej przedstawiamy nieco faktów, które być może pomogą Państwu w podjęciu właściwego wyboru (jako właściwy rozumiemy taki wybór który będzie najlepszy kompromisem miedzy oczekiwaniami klienta, a cechami użytkowymi zakupionych drzwi zewnętrznych).

Przy wyborze drzwi zewnętrznych powinniśmy wziąć pod uwagę takie czynniki jak trwałość, bezpieczeństwo, estetyczny wygląd oraz ich parametry techniczne takie jak izolacyjność termiczna i akustyczna, odporność na obciążenie wiatrem.

Wady i zalety drzwi stalowych i aluminiowych

Drzwi stalowe i aluminiowe, ale tylko te z tzw. 'wyższej półki' charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami antywłamaniowymi i dużą ognioodpornością, ale zwykle ich estetyka wykończenia, wzornictwo, a przede wszystkim izolacyjność cieplna i akustyczna pozostawiają wiele do życzenia. Na stalowych ościeżnicach i użebrowaniu wewnętrznym skrzydła, w okresie zimowym bardzo często dochodzi do kondensacji pary wodnej. Zwykle charakteryzują się one także bardzo wysokim współczynnikiem przenikalności cieplnej Ud, nie rzadko przekraczającym 1,5 W/(m2*K). Kolejnym słabym punktem tego typu drzwi są okleiny foliowe którymi są one wykończone. Często zdarza się że pod wpływem słońca folie te odklejają się przy krawędziach skrzydła, przy szybach, a także na wszelkiego rodzaju ozdobnych przetłoczeniach. Kolejnym problemem jest brak możliwości naprawy uszkodzeń mechanicznych takiej okleiny foliowej (nie ma możliwości jej wymiany ani przemalowania). Następną wadą tego typu drzwi jest duży współczynnik rozszerzalności termicznej materiału (metal) z którego są one wykonane. W praktyce przekłada się na poważnie utrudnione ich zamykanie i otwieranie podczas upałów i mrozów. Nie bez znaczenia jest też fakt iż tego typu drzwi mają stosunkowo niską izolacyjność akustyczną, której niedostatki mogą być uciążliwe podczas ich codziennej eksploatacji.

Technologia produkcji tego typu drzwi nie daje praktycznie żadnych możliwości wykonania drzwi wg projektu klienta jak i zmiany ich wymiarów. Jak powszechnie wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, ale tylko nieliczni potencjalni klienci potrafią się zachwycić ich pięknem. W konsekwencji nie poprawiają one wizerunku estetycznego, starannie wykończonego domu, a świadczą jedynie o niskich wymaganiach estetycznych jego właściciela ewentualnie o ich wyborze z przyczyn ekonomicznych. O ekonomiczności tego typu drzwi możemy jednak mówić jedynie w kategorii kosztów ich zakupu, ponieważ koszty ich eksploatacji są stosunkowo wysokie ze względu na ich niską izolacyjność termiczną.

Wady i zalety drzwi PCV

Drzwi wykonane z profili PCV generalnie charakteryzują się niską sztywnością skrzydła i ościeżnicy, a co za tym idzie niskimi parametrami antywłamaniowymi. Ich parametry termiczne i akustyczne są zwykle zwykle bardzo dobre, ale tak jak w przypadku drzwi stalowych i aluminiowych, także ich słabą stroną są okleiny foliowe którymi są one pokryte (i w tym przypadku nie ma możliwości naprawy uszkodzeń mechanicznych takiej okleiny). Natomiast zaletą drzwi z PCV jest łatwość utrzymania ich w czystości, co nie oznacza że nie należy ich wyjątkowo często myć , wręcz przeciwnie, ponieważ ze względu na swoje właściwości elektrostatyczne materiału z jakiego są wykonane przyciągają one do swojej powierzchni kurz i wszelkiego rodzaju pyłki. Technologia produkcji także tego typu drzwi nie daje praktycznie żadnych możliwości wykonania drzwi zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta, ani zmiany wymiarów takich drzwi. Ograniczoność wzornicza jest związana z tym, iż wypełnienia takich drzwi w zdecydowanej większości są importowane do naszego kraju z Niemiec, a ich osobliwe wzornictwo zwykle nie spełnia oczekiwań estetycznych naszych krajowych inwestorów. W tego typu drzwiach szczególnie razi sposób łączenia ramy obwodowej z wypełnieniem, które jest wstawione w miejsce pakietu szybowego i uszczelnione gumowymi uszczelkami (zwykle w kolorze czarnym).

Wady i zalety drzwi drewnianych.

Drzwi drewniane produkowane w nowych technologiach, z drewna klejonego warstwowo, produkowane przez uznanych producentów charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną. W tego typu drzwiach nie występuje zjawisko miejscowego roszenia czy przemarzania ramy skrzydła lub ościeżnicy. Ponadto drewno jest materiałem wielokrotnie mniej wrażliwym na niskie i wysokie temperatury i tym samym drzwi drewniane nie odkształcają się w upalne czy mroźne drzwi. Technologia ich produkcji jest oparta na obróbce skrawaniem i w związku z tym umożliwia ona produkowanie drzwi o praktycznie nieograniczonym wzornictwie, także przy jednostkowych zamówieniach. Nie bez znaczenia jest także urok niepowtarzalnego rysunku i faktury naturalnego drewna, którego nie są w stanie oddać żadne foliowe okleiny stosowane na drzwiach stalowych, aluminiowych i PVC. Słabą stroną drzwi drewnianych jest odporność mechaniczna powłok lakierniczych na zadrapania powodowane przez zwierzęta domowe. Co prawda każde do drzwi drewniane można przemalować, z tych bardzo zniszczonych można usunąć powłoki lakiernicze do 'gołego drewna' ale należy to zrobić w zakładzie produkcyjnym i wiąże się to z kosztami nie tylko samego przemalowania, ale i dwukrotnego transportu i zamiany skrzydła naprawianego na skrzydło zastępcze.

Wybranie typu drzwi do pierwszy krok w wyszukania ich producenta. Przy wyborze producenta drzwi należy wziąć pod uwagę (kolejność nieprzypadkowa): - trwałość (zwykle wykładnikiem trwałości jest okres gwarancji jakiej udziela producent na produkowane przez siebie drzwi zewnętrzne - jest to bardzo ważny parametr ponieważ koszt wykończenia elewacji i wnętrza domu po wymianie może nawet przekroczyć koszt samych drzwi , a nie jednokrotnie nie ma możliwości odtworzenia już stanu budynku sprzed takiej wymiany). Polecam przepytać właścicieli punktów handlowych, którzy maja bogatą ofertę drzwi zewnętrznych różnych producentów, o to: 'które drzwi zakupili by do swojego domu?' ... dlaczego 'właścicieli' ? ... ponieważ plagą polskich salonów sprzedaży jest wypłacanie przez przedstawicieli producentów sprzedawcom 'pod stołem' znaczących gratyfikacji od każdej sprzedanej sztuki drzwi. Niestety, nie do końca więc można liczyć na obiektywne doradztwo najętych sprzedawców w salonach sprzedaży. Kolejną prostą metodą sprawdzenia jakości drzwi jest zweryfikowanie obostrzeń montażowych jakie stawia producent drzwi. Nim jest ich więcej i nim bardzo surowe tym bardziej prawdopodobne iż mamy do czynienia z produktem niskiej jakość (czytaj trwałości). Jeżeli producent nie dopuszcza stosowania w pomieszczeniu za drzwiami ogrzewania podłogowego, grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi lub 'wymaga' zadaszenia chroniącego drzwi przed działaniem opadów atmosferycznych lub promieni słonecznych to szkoda takim produktem 'zawracać sobie głowę'.

  • wzornictwo (tu krótko: model ma się podobać i pasować do architektury domu - każdy kompromis to skazywanie siebie na lata niezadowolenia)
  • odporność drzwi na włamanie (klasa II wg EN, lub C wg PN to dobry wybór)
  • parametry termiczne (nim mniejszy współczynnik Ud tym lepiej - przy aktualnych kosztach ogrzewania nieekonomicznym jest zakup drzwi o wsp Ud większym niż 0,8 W/(m2*K) )
  • odporność na obciążenie wiatrem i przepuszczalność powietrza (nim wyższe klasy tym lepiej, tym mniej problemów w czasie użytkowania zamontowanych drzwi)

Przestroga: nie dajmy się zwieść się migającym reklamom na stronie producentów, którzy nachalnie eksponują fantastyczne parametry na swoich stronach internetowych, ale z dopiskiem 'od ' - te parametry są bardzo często podawane dla drzwi nieszklonych i o bardzo dużych wymiarach, a nie dla drzwi który mamy zamiar zamówić. Warto poprosić producenta o certyfikat dla wybranych przez nas drzwi jeszcze przed ich zamówieniem i sprawdzić czy badania te zostały wykonane dla zamawianego typu drzwi, oraz czy zostały wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną w UE, ponieważ tylko badania przeprowadzone wg obowiązujących w UE procedur gwarantują uzyskanie miarodajnych wyników. Kolejną nieuczciwą praktyką, stosowaną szczególnie często małych producentów, którzy nie zlecili wykonania żadnych badań dla produkowanych przez siebie drzwi, jest przedstawianie parametrów wypełnień stosowanych do ich produkcji. Wynik Ud uzyskany dla wypełnienia termoizolacyjnego skrzydła drzwi drzwiowego, nijak się nie przekłada na wynik całych drzwi, ponieważ nie uwzględnia mostków termicznych pochodzących od ramy obwodowej, ościeżnicy, progu i okuć budowlanych, a także strat ciepła występujących w miejscu styku skrzydła i ościeżnicy. W praktyce, po przebadaniu w notyfikowanym laboratorium wsp. Ud dla całych drzwi zewnętrznych, szklonych jest ok. 3-4 gorszy niż dla samego wypełnienia termoizolacyjnego !!!

Jeżeli wybór producenta, typu i wzoru drzwi mamy za sobą to przed sobą mamy jeszcze udzielenie odpowiedzi na wiele istotnych pytań technicznych związanych z zamawianymi drzwiami (zmawianymi ponieważ prawie wszystkie 'dobre' drzwi zewnętrzne są produkowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwania klienta i to nie tylko w w kwestii wymiarów, kolorystyki i wyposażenia ale także wzornictwa samych drzwi jak także zdobienia ich przeszkleń.

Zaufało nam tysiące klientów w kraju i za granicą
... i Ty wybierz drzwi AFB do swojego domu.

Polecamy trwałe drzwi zewnętrzne naszej produkcji i zapewniamy, iż będą one bezawaryjnie służyły Państwu przez długie lata.

|